>ACIH01000097.1_15721_16791_-
MTKKHYDLFAKVADYQNIKTSYKNVLKGSRKFKKEAVLFDMCREKQLIGIWKDLRNKRYRVGEYIRFKVYEPKERMISAPRIRDKVVQFAVHNVLYEVYKPVFIKTSFACQKGKGTHAAVDQVQRNMRLCKWKHGTGWILKMDIKKFFYSIDRDILKRILRKKIADPDMLKLLDDIIDSSPEGEVGIPLGNVTSQDFANIYLNELDQYCVRYLGVKWYVRYMDDIIMILPTKEQAQECLKKATRFLNERLNLETNSKTKVFPLEQGVNAYGFKIWTTHRLVRDHSKRAMKRRIKAMDRKLKAGMIGMKEVQQAVNSWLGHARHSNSYNLAKKIFRKYPYIKVEGEMRFGGRILGNR