>ACIH01000097.1_13881_15749_-
MAAEYLGIVELGGLYKNGVVQNRPTKPWRIDSEPVSGVGVGDIPDFTTLADMTKWTIGNTPGNAAQRLKWHKIKDGSKTLLISDRVILARVSWDDLNGQSLVTGKTITIDGQQYLCRLLTGGSDRRNGDYYAGGSPSANEWDRFITREEAISGLPVPTSTDLDTTLNTTDQSSTHNQTWNWFGMYSWVQETYTGNSSSRAIRGYYSARYWDYNTSSGRLDYLGWRPVLEVLNTAPLISDSDRNLGNKNANFSVTYQVNDTDAGDVLTVTEKLDGNVIRTISPAQRQYDYTINININSVSLGSHTITIEVNDGKGASATRTFTFTRVNAAPTITGTDQNLGDKNRGFQITYRVNDADGDSLTVTEKLNGNILRTLNNPPKNQDITLEITDQQLFALLLNSTNTIVIEAKDPAGATAYRTYTFRRTNTAPLISGADENLGLVTGPFSRDYSVTDAEGDTVVIQEKIDGNLIRSIVATLGDTYTVDLPQDVWFTLANGHHALTVEATDANAATSVRTFGFEKNETTIRFELQHPFETDARATKILVTPIWEVEGAEVAVYACNNAFDENPTWEDITAQVFINRVFNFINTTKTADKWGVNIRFEISKYPEYTGTVSIRGFGGAYE