>ADJS01008728.1_4394_5608_+
MKRCCKRIDITNRILVERAVRDCISGKMNRGDTIRMFSEYSKLPCEIIKKICKEHFMMEGLINTVIDGIQQEIIEKKYIVKPIRYRYQVDKCNGKVRKIGIQDVKQQIYDYIAVYAMEELFRKKIGFYQCGALKNKGCEFGAKAIKKWVDNHDIRWGWQADIRHYYETIPKGKLKELLRRDVYNDDVIHLVFFLIDSFEGGLSIGSYLSQYLANYYMSYACHYVNEQVCKLRKHRNGAASRVNLVSHALFQMDDILIVSKSLKDLKMAVKRFSNYISDFLGLEIKETSKFIDLSVTYIDILGRKISRRSLTVRSSIFLRFRRTAKKVRKRVHQKKEVPLSLAKSYIGRYGAIKHSNTQRFQQKYHVSEDIKRCKEIVSTHERRLNNYGEDEIYAATVKCSILSA
>ADJS01008728.1_16528_17559_+
MDKDLICDFQNLYKAYRKTKSGKKFNGSCARFQTMSLEGLHILKEQLENQTYSMNPYNKFKIYEPKEREIKSCAFKDKVVQNCLCYTVLRPRLQSQFIRTNYAGQIDKGTHFGMDCLKEQMLSFYEEHGTNGWILKCDIRKFFYTIEHNPVKDIVDYYFYDEYTVWLNHLFIDSVESPGLPLGNPVALMYALLMLDGLDHFVTGELGIDKYGRYSDDFYLICSSRSYAKWCKEAIEVFVSTLDLSLNGKTQIVPFRKGISFLGFHHYVTEDGKYIRKIKGENKRKIKKKLSNWAKAVKAGKMTLTEFCTKYNAWKNHALHGNCKKLCHSMDLYVEELLKGVNQ