>ADJS01008728.1_15961_16329_+ putative accessory protein containing AVD
MAEELRVILKAKELAKHTLIITSNCNRYPKKYRFSLVDKMQNKALEIYEHLYEANRTDLRLYPKERSELQTKAITKCDELLFYIELSMELNIINNKSTEYWSKMVSDIKHMAIAWRTKDKER