>ADJS01008728.1_2463_3974_+
MAAVAVDVAMESTSQEILNLLKTVKTLVTDVSKFDWKNFWEQTATDEVFSTKFYYYETSTSPSGEKMNASVGLTAVPSTETVKGQDDFANHSAFQTIDCNFVIDEQENKTPVAIKGGNGYSDIGKVDVGVMVPLTYWGIQKFDTYYIVHFATKPHPELECTTVTPWCNKELGYGILTKYYAGQIDGILYSSSGNAIYNFVSAQSGNTELQKKGTGYHGSGSERTAYLLCMLWMKYATKNSQKIFQGCTGFNIQTKVVQTGENVNYVVIPTAQANSFYVGTTVSIGDATGHTDNLDRGQAYMRNIADRVKITAIEAISGTDNSKVYVGKQNMTITEDTYISSMPLHAGQTDKVLGVDGYVKNDGKHAFKLGGIEDMVGAYYISMNELWNKTTATTADYYVRGTAAWSSTATNWTKIATVDLETTDDFWIGDIDIDLSAGVIWFKSKGSGDSVGVGDRQYNGGDGTGWREALRRGVLWGWSSAGFSCANLGGGVANANWDCALCV
>ADJS01008728.1_14751_15350_+
MSKELEAARALVKMLEEREQSNKVKLESLKAGETFCIGENDYIVLEQHEGKTKAISKDFIAKHKKFADDTADYETSELRKYTEAEIQPTIEEEVGAENLVEHTVSLTTVDGQDDYGELTCKVRPLTFDEARKYNNLIVNNDLDDWWWTCTAWTSPNREYNRSITVVLPSGCFNISNCYGCDGVRPVCILKSNIFVSKGK
>ADJS01008728.1_15351_15956_+
MAELTLEALQQQFNDLKKRVSILEGNSKRKIDVEPKAGNQFKLAGLKWKILDVLDSGCMCLAEKSELTRFDPDTNDWRISELRRHLNSDLLEKIENEIGEENVIKFERDLLSVDGQNQYRACKDKVSLLTLDEYRKYRSLIPNEEYYWWLLTPWSTPCNEYYKWTTVVLPSGSFDNNVCGDSNGVRPVCIFSPLIFESKEK