>AJWF01000011.1_80825_81892_+
MKRHGNLWEDITGFSNLLAAAKQAQKGKRFRDNVLEFNYNLERELFNLQAELISKTYLPGNYKTFYIFESKPRLISAAPYRDRVVHHALCHVVAPIFERTFIDTSYANRIGFGSHRALKKFTEFARSSQYVLLADICKYFPSIDHEILKSIIRQKIKCSDTLWLIDNIIDHSNPQEPVNFHFIGDDLLSPLYRKRGLPIGNLTSQFMANVYLNYFDHFIKETLKINKYIRYVDDFALFADKKDSLEKARLQIEAYLATLRLKIHPVKSQIFRTKYGANFVGFRVLPDRIRVRSDSLRQGMKKRKMMLTDYNQDKINDETLSQSIQSWFAHLKHGDTWRLRENLINSLAIFGEFMI