>AJWF01000011.1_78161_80272_+
MTKLAGRYQIIRELGGGTFAVTYLAQDDMQPSKPFCVVKQLRPIYTDAQVLGLFEKEAVILEKLGKHPQIPTLLAHFQENDKFYIIQEYIDGHDLSKEIFAGKRLSEGYVIKLLQDILEALAFVHTQGVIHRDIKPANLMRRKEDGKICLVDFGAVKQIGSIILNPQGGITPSIIIGSPGYMPGEQGIGQPCYASDIYAVGMTAIHALTGINPTHLQEDPPTGEIIWPYDQLQISEYLAEVLTTMVRRYFKMRYPSALEALAALKPLLEASTGTILFTPAKTAYCNEVLKRLKQGNGKLSPVALQLLETERKKLSLSSAEAKEMYEFAFSQAQEYARKLNEYEDLFFKVVKVQFPFNQETEAELQEYRDSLGLKPEDVANIEERVLAQRQLEYERQPKKPNPPPPQPERFIGIPVTTFEFETAKLILKSGVFGLGKGWEIQRSRKKARLFIQNLGNGVNLEMVAIPGGTFFMGSPENEESRSSSDSPQHQVNVPPFFMGKYPVTQKQWQAIAALPKVKIDLESDPSNFKGDNLPVERVSWDSVQEFCARLSQRTSKAYRLPSEAEWEYACRAGTTTPFYFGETISTDLANYNGNYTYGSGVKGEYREKTTDVGKFPANAFGLYDMCGNIWEWCEDEWHENYIDAPTDGSAWLDGSNNNTRMLRGGSWDFDPWFCRSALRLGSWRGARYSHLGFRLAVSPPRIL