>ALVJ01000040.1_681782_682222_- putative accessory protein containing AVD
MSVTKMSFNRVYMDEFSMDDSVDDDFLENDLLEDKDELSIIQKTFDFIIWYIPILNGLNKSYKFGLGDRISNRLYSFYEGLVEARYANQKLQKLELLNTQLQLLRCQTRILRKLKLIPIHRYKVAGESIYEIGIQLGGWIKQQKYK