>ALVJ01000040.1_683110_683358_-
MHGNVWEWCADNYSAKPNYDNAGARENTELKIDNGNQKLLRGGSWSNYPRYCRSAYRSRNTPGLDYFHFGFRVVCGGAAWIL