>AMQJ01003125.1_63397_64668_+
MNNTIGQYSNMHCVPIAGGNWNNTSNAGPGTFNLNNNRTNSNNNVGVRDCISKPEATMVETGNIGVYCPAISEINGEVGLLSNDVENQTGATKRTGNLYEASFSIENLHAAFIDARKGKRKKKATLAFEKNLGAEIYALHQELKAGTYAPKPYITFKVYEPKERIIYAPHFRDLVVQHAIYRTIYPIFDRTFIDHSYACRKGKGTHAASAYTQKEMRKYDGDLYYVKLDVKKFFYCIDREVLRGFFEKKIKDARFVDVMMQFTDMGTPKGIPIGNLLSQLYALIYMNPVDHFIKRELKAKSYVRYVDDMVVIGVSRERAVQIKDGVESFLGRVLKMEYSHWMISKIKRGINFVGYRTWKSVKFVRKHSMYKFRKAMKRSQIESMASLVWHASGTATLRYYRKLLIEDGILTKLSKRSQLCLSM