>AMQJ01003125.1_61456_62970_+
MRQGGFDLRVRYSKAEIDAKLEALEQRTVYYGIGVPGTIGFGVAPARKEKYEAIGAVPYDGHDVDESPNRGLYLHTASGSTLCHIPKHYYKYVGNIATLSDYPQDGYVLDRSFINGGVELDGVFIFITHGSNNSGKLSARKGYAPLSTGTANNPINALSTAPANNLGGIYKAAKSCDASAFATPMWHFTMLARLAKAHGEASTSTAVCAFVDVLPKHPKGNNNNALKDYNDTSVTFTSAGNATYPNCALTGSGVPYPKTTHNGQQNGVADLNGNIWTACSGMTYRARTGATGISGTTAIALTAHGYAVGDKIAFGGTPAVGSTFDTVVYTVASVVDADNFTIDVALARDILATNGIYTGKTFYILKESVDITAMQDDSTTAGTGAFDMSLYDQVDLSDLINPSTKDQWKKLGNGTEQVFDFNTDRNTNAYKRASLGIPRLLGQSAGGTTEYGNDGIYSHLRHDCVPMAGGSWDYTSNAGPGAFYLSSYRTLSYYNVGVRASFPG