>AMWB01060384.1_21560_22117_-
MKKTMTTNQTIFTLRRAFIAACCTLLLAVAPALAGDFTPNEDGTVTDNASGLMWQREDDNITRAWQQALDYCDDLVLPVDGGYDDWRLPNIKELESITDDSRYNPAIDPAVFPNANTSHYWSSSTYAGSPDGAWYADVGYAYYPDDEWYVDSSPSYAWHVNFYGGSVGSYSKHGSYYVRCVRGGQ
>AMWB01060384.1_24536_26485_-
HLHKLFYTLYQSVFSINTNLLSGTIPADSDFYLYLKDNANLYGSIFEADGRTLISYWFDSSWGDNLGQDSAFNTVYDMNPGPDSDGKFEVVSAGDEEGSQRGTYNTNAYYFSYDALNDSIGSAVTLTQWVDYLKAVRDHYQPIDRLTIFTHGNYGLIHLSDNAVLTYKTVSNPDHEHYKQLKRLKDEGILAPGSHILLFSCLVAGDDDGKKLVQKIAELTGAYIHANSEYTGNMVSDSDLGTLYTMDGPGADWDLNIECDSSGCDDKATYVMLESPSKGETDVDPDYINFGWKPVDGASSYCFNLKGTNAVTLIWDDTNGCGLSAETFQAASLDPGKAYHWSIRAMDASGKVLQASEWWSFTTIADTSEELPTPNILSAQYIPNKCWNYITWNAVGTPDDGVYYKMYWGTSSDVTDSSELAAPTTTTDYGHTGVLPGWTYYYRIMGVAADGRESVLSDVVPVSVPADAAQNCPLSSLPDTGQTICYDNSTSIPCPQPGEPFFGQDGNYSINPPAYTDNGDGTVTDNVTGLMWQQGDNGYTNWYQASGTADATYNPNGAVDVCGDLTLGNYTDWRLPGKKELVGLVDYSRPYPGPTINTTVFPNTKSSVYCSSSTYAGYPDSAWYVHFGDGYVGYYLKYYNYVRCVRGGQ