>AMWB01221839.1_635_1630_+
MVEKVPDYESEREMKRVGNLYDRICSVENLVLADKNARKGKTLSVGVRIHDARREENIQDLHQALANKTFKTSPYHTFMIHDPKDREIYQLPYYPDRIVHHAVMNVLEPIWMSVFTTDTYSCIKGRGIHAVVRKLKEELKDRQGTAYCLKLDIRKFYPSIDHDILKAIVRRKIKDPDVLWLLDSVIDSAPGVPIGNYLSQYFANLYLAYFDHWIKEDRKVRYYYRYADDIVIMGETKAELHQLLGEIRDYLTSHLKLELKSNYQVFPVDARGIDFVGYRFFHSHVLLRKSIKKSFARAIRRSGTAKVQAHAAYWGWAKHCNSRNLIKKLSA