>CBGO010000007.1_36405_37418_+
MPKTIKNIYDNSISFENLLKAHKKARCGKREKKKIILFELKLEQELLELEKQLKTGTYKHGGYTKFKIYEPKERIIMASEYKDRVVHQWYVEKFIKPYFVPQFISTSYAGIEGRGMHKASKDVQKAMRSAKSKWKNYYILKMDVTKYFQNIDKRILWEILKRKMKDKKLLWLTREILLSTEGMVGLPLGNYTSQMFANIYLNELDQYVKHILKCKYYYRYMDDIVIMCENKKIAKDILNNITKFLKDNLKLTLNSKTRIFKDIQGVNFCGYKINEKRLKIRHTSKCRMKRKLKRYTEQLKEGKITLPEIQRSIAGWLGYVKHADSYNLRKSMFNIEG