>FN297812.1_13317_14594_+
MNTRNRFPLRGGNWNNGSNAGLGALNLNNARSNSNSNIGFRPALDVARNNHPKGCCQCNHEKDAASSAIAGTDIKPIDASLGCSFEKIFDFENLLSAAYSCRKGKTKANATLVFFNNLEENIIEIQNELMWGMYKMSPYHHFYVFEPKRRLISAPHFKDRVVHRAIYNVIEPLFDKAYIYDSYACRRGKGTHKGADRAQYFIKKVESKHGKAYALKADISRYFSSIDHQVLKSILAAKIQCQRTLELLFYIIDNSPCESMGVGIPLGNLTSQIFANVYLHELDRYAKHALGAKHYIRYMDDFAIIHHDKAVLHQWRKDIEEFLHLYLRLKTNSKTQVFPISTSNGRSLDFLGYRIYSSHRLLRKCSVKRIKTKLKKYRSQFAKGEISLSDINQNIQSWLGHAGHASTYNLKKALFAEPFRRKTDV