>FP885895.1_2192979_2194286_-
MRVTETDRRCAARSGAVSRLSNRTGDVDSTMHPAGLGIRTSTTATRTTTNRTTSCAPVPSADWNGSTPFSFAELVEAYLDCRRTKRNSASAMGFEINLEGNLRRLCDDLVSDSYKPGRSKCFVITRPKYREVWAAEFRDRIVHHLLYNRIGPRFERSFIADSCACIKGRGTLYAAQRLEAKVRSITQNWARPAHYLKCDLANFFVSIDKRVLLDLLLAKIPEPFWRELTELVLMHDPRGDFAYLGDPWMMDKVPPHKRLMEQPSHLGLPIGNLSSQFFANVYLNELDQFVKHELRCRHYIRYVDDFVLLHESPQWLNDAHDAIESFLPGRLGARLNPRKTILQSIDRGVDFVGQVIKPWHRATRRRTLNVGLQRLREMPAADVHHAANSYFGLLRQATASHQDRAQLANVVRSRGHAVNRQLTKTYRAARAAKGA