>JQ680369.1_1721_2011_+
METTMYSLRILSKGKVTDLSNGFALGGVPFTVFVRPKEVTMETSTLLKCKLICDKEFSMFPVPIGDWTPGAIAVISPNGIDLSVYDVYWGAGETIK
>JQ680369.1_4865_5293_+
MEANVLTTGLLAKTKPEVIDSLNNGQGTFLYNHNIKEVKVIADKEGGIEITTDAERATGTMFQYDSVRVEYPKTADNIFSTLLTARYPAKTESKLVNEYQSAMLGLLAESAKSPYENFLKDRLAIREMVDADCETYNIPMDL
>JQ680369.1_1157_1642_+
MEERVLYGYMDGDYLQCIEIAPIPQKIRNEKTGEITTRMVSVIEQVAELPTIYKPVDAIDESKQNTDKEGYVVRIVPYDAGDRISFRYIEVPDFQKVAHEIERSKEVLASSDYKIIKCYEAALMGYAMPYEIKALHNERQLLRDKINELEARYTSLSDDIL
>JQ680369.1_5290_5670_+
MNEVMDFEETESLNEDIFDCEYTSVDAVINEVTVFTGCKERQTENGTRTLIAYGEGIGASAFYTDSKKLKDVVLDPKRKYPFRAVIKVVRYGTMYGFKFFPPNTPITQEDRDNFEYYKRNKYKKNR