>JQ680375.1_23846_24952_+
MEQNFEVVYDFANLYAAYRATRKGKRWKDAVAKVELNTLEAITVLQAELRDGLYKPGNYHEFYVFEPKRRLIQTNSVKDKIVQHAFCDNILYPVLSRPFILDNYGSQVGKGTHFGLDRLRDFMREYYRKHGSADGWVLKADVRHYFASIRHDILKRDVNKLLTDPRSRALSDAIIDSTPGNVGIPIGNQSSQVYALLYLNELDHYVKEVLRMRYYGRYMDDFYIICESKEALREAWRKVEQLLTPRGLELNQKTQIFPLRNGLDFLGFHTYLTDTGKVIRKVRRSSKDRMRRKLRKYAVMYENGAMTRKQIEESYQSWRSHASHGQCRELITKYDAVCASIFERSVKSNHAAENQRPTRKGESAGHKD