>LBOJ01000019.1_2371_3420_-
MKVYKNIFNNIISLENLFSAWDKFKSDKRSKFDVQKFEWNLEENIFLLNEDLKNGTYKHGPYSSFFIHDPKQRNIHKALVRDRVLHHAVFNILNQTLEPTFISNSLSCRIDKGSHKGIDILESMLRKISGNNHKPCFALKCDVKKFFDTVDHSILLSIIRKRIKDVQTMSLLEEIIGSFSSKYSNIFYKKGLPIGNLTSQLFANIYLNEFDQFIKHTLRIKHYVRYTDDFVIVADNKAYLENLITPISNFLSHELALELHPKKVSIRKFNQGIDFLGYVVLPCHRSLRTKTRNRIFRKLKKRVKNYKNGMISRHSLEQSLQSYLGTFSHADTYELEQELKNQFWFWLNE