>LBOP01000015.1_5971_6933_-
MTGSCSIDLSLKNIWKSWFDFKKGKKKTAELNIFEYYLEANIFKLFQELNNRSYQYGEYRKFVVADNKKREISVAPIRDRVVHRLIYNYLVEIYNETFIYDVWSCRKDKGLFACIERTQKFLHSYPNSFVWRSDVKKFFDNIDHEILLKILFFKIKDEKTIWLLKEIIQSFEKEKGVGIPIGNLTSQIFSNIYLNEFDRYIVHNLKPKRYIRYGDDFLVIENDFDKLEKIKIQATQFLNNQLKLQVHDKNNIIVRPKHGIKFLGMILYPNGRKLNKRSLHRISSRLTQKNAGSYFGMVRKHGNFKLKKEFQWRMNEVILV