>LBQO01000039.1_3482_4519_+
MKETSNIEYKNIISLENLLEAWQGFLVGKKSKSDVLEFQKNLMRNIINLHHDLTNKLYQHGGYKAFNISDPKPRNIHKASVRDRLLHHAVYRVLYPYFDPKFISDSFSCRLDKGTNKAINRFRSFGQKVSKNHTKMCWVLKCDIKKFFASIDQETLLNILNKYIADKNINWLLERVIKSFYSTKENIGLPLGNLTSQLLVNIYMNQFDQWVKHKIKVKHYVRYADDFVILSQDKDYLLELIPKIADFLDEELKLILHPNKITLKTFASGVDFLGWVHFPKHRVLRMSTKRRVLRALEESKNLNSLISYAGLLSHGNQYQLQTEFLRKIEEIEKRSSEASINSLLN