>LBQP01000024.1_2225_3211_+
MRTYFKQWDEFKKEKRNKKDVQQFERHLEDNLFELYRQLKRKTYRHGTYQEFYVTDPKRRHIHKSSVRDRVLHHLLYKYLYELFDKHFIYDSYSCRKDKGIHKAVKRLEKFARIVSKNYTENCWSLKCDIKKFFASVDHDILKNLIARKIRDEDINWLINNVIDSFSSEKGLGRGIPLGNLTSQIFANIYLNEFDQFVKHKLKIKYYLRYADDFLVLNTSTDPKWKEIYLESIKEFLESDLRLELHPKKIATRKLRWGIDFCGYIVLPHYILPRTKTKKRVISKISKGNISYQSLQSYLGYLSHANSFKLSEKLKNLYYLSYRIGLEQ