>LBSX01000014.1_41392_41628_- putative accessory protein containing AVD
MFINILEITLTAKYTKREDKLIFLNELSRKLDNLKFFVTLLWEAKGLDAKKYGQLSQKLASTGRMLGKWIQSTQNFYK
>LBSX01000014.1_43609_43968_- putative accessory protein containing 23S_rRNA_IVP_like
MVLVKNWTDLNAWQKAHQLVIHIYKITKTYPKDELYALISQMRRASVSVAANITEGFHRETKKDRLHFYTMALTSLEEVKYYLILSKDLEYLDIKKAREIYSLTNEVGKLLRRWIQSQK