>LBVX01000030.1_10948_11946_+
MKAEELKYRDIITIENLFHAWDEFKKEKRNKKDVQKFERHLEDNLFSLYEELNKKTYKHGTYQEFYVTDPKRRHIHKSNVRDRVLHHLLYKYLYELFDKHFIYDSYSCRKSKGTHKAVKRLKKMTRAVSLNYTGECWSLKCDIKKFFASVDHSILKELISRKVKDEEINWLINNVIDSFSSERGSGRGIPLGNLTSQIFSNVYLNELDQFVKHRLKMKHYLRYADDFLILSVNTKQHEDYLIAVNEFLEENLKLELHPKKTSARKLSWGIDFCGYIVLPHYTLPRTSTKRRILKKLMQGSDYQALQSYLGYVSHANSFNLAKRIKNLYWINC