>LBVX01000030.1_9292_10107_+
MAAELDQLRRQADQLAKQFKQKGYPDLADTLSADAKSYGARAKIARKLGMPEHFSSPTAPVPLETPTVIEQLTIRESFTDVEREALIADGALIYTPLGETITAQKDSRAKKGKPSFAYLTTSENRLVAVPSRKVEIAIYPAPERAFVPDSFSKGVEGQDKAVAVDAVELRQRLGQEGLGQIIPGEASTVTDIVFQHEEATGQWLLGSEYAAAQGLNYVYTRTKNPTNSTGSDVAYVGDAGPGYGVFVDHWGRGSGRRDIGVLRMVVPIETK