>LBWL01000009.1_6753_7736_-
MFENIISLENLFLAWKEFKRGKMGKHDVQEFALSLEDNLFYLNSQLRNLSYRHSAYSSFYVSDPKLRHIHKACVRDRVLHHAVFRVLCPIFEKDFIFDSYSCRVGKGTHRAISRLANFLNKASQNDSKNIFVVKLDVRKFFDSVSHNILMAIIRRRINETRITWLLNEIIVESYSKENGLGLPIGNVTSQLFANIYLNELDQFVKHNLKKELYIRYCDDFILVARTPEELKGFISDTKEFLRDRLGLDLHKDKIIIRKYRQGIDFLGYVALPHCRVLRTKTKRRILGNVARNGQNQKSIQSYLGLLSHGNTHKIKTKLMNLIESSSS