>LBXL01000029.1_4321_5319_-
MIIGNESDIGASLSDIWRAWYKFKQGKKKNRELDTFSYSLESNLSKLHQELLTHSYQHGSYRTFSLTDTKRRVISVATIRDRVVHRLIYDYLVSIIDKRFIFDVWSCRKDKGLLGAIERTQKLLASNRHAYIWRSDVTKFFDSVNHDVLKSCVRRRVGNVNDLKLIDNVIDSFTSDAPGKGIPIGNLTSQIFCNIYLHELDHYINHTIRPKGYLRYGDDFIVIVEKRDELEEIKKEVTKFIEQTLKLTLNKKNNILISVKRGIHFLGCDIYPTGRRLRKKMYLRIDSRLNLINCASYRSLILTHTKKKSSNSISNKVKWIDWKIADTITQIQ