>LBXL01000029.1_6019_7035_-
MQEEVDSRAISQESQPNTELEPTEIDEKKFVESFNQSWTALNKTGVLRILPGKNPVRQHLEIVKPRVRETLGIKDQNGIEYRLPEEEEIRHLYKLNEALIQKKHEQFGRKSRVLLTPMAMPIPLLIARAEREIVRHAQEGKIFQTKHSAQDQNIVIRVDANEPVWVWDTVREAIKTDEIVYFPYQLEGNHKGKSKSEIINDPKICAIPGWSVGLVEDTTILHQQGEGRTVDGRKQFETNLTPKDYLKTLQGGSYNGETGWTYEDFLSDFMVNLQNTNQVSHESYEHSAVWLVGSYLPSSAYVPIGYWFRGHGQLDVGAFDPVYRYGYWGVRSTVRLGI