>LBYD01000002.1_212009_213058_+
MKIYKDVFEKIISPENLFSAWDNFKVGKIKKKDVQAFESKLEQNIFQLHRELRGRSYRHGSYASFYIRDPKQRHIHKAEVRDRILHHAVFSILNPIFEATFISHSFSCRIGKGTHKGVIALEKMIRKETQNYSRRCFILKCDVRKFFDTVDHGILMRILKKRIKDENALCLLREIISSFSSEHSDIFTVRGLPIGNLTSQLFANIFLNELDQFVKNKMRLKFYARYTDDFVIVGKDERELKNMLSEIRSFLKDRLSLELHPKKIVIRKYSQGIDYLGYIVLPHYQLLRTKTKKRVFKKLKMRIGQYRAGEISEKSLNQSLQSYLGVFSHADTHELEQELLNQFWFWLNE