>LBYD01000002.1_210342_211115_+
MESLVRIPQSELNATLERLSKLGVTQEHFKRVRSSRKYAKAVASAFLGDDGVVMSYNDVRTILGQDFITPEEIAIARKLTYGDDVLQYFTETLPSEEVLQWLRDNGFVLIAGPPSPMSLLEVRDLNAQLLYTKSGGWYAEAKQKFSRDDKVVSEWLMLRKGVVPKSTSKTWDEQQKLLSEAECVPNAPETTWGETTYKEVRNAWLFPSIYARTSSVDSDDNRVCVGDSAGGGVYVGSGWGDDRHDGLGLASAQKRNS