>LBYL01000001.1_24164_25285_+
MGYPARHPCGQVLAGGLNYYRCVCMCVCVNRFIDVTHMNYEDLIQIENLFQAFSEFKKGKKKRLDLQVFERNLEDNLFSLHLSLKNKTYQHGKYEEFFVNDPKRRHIHKACVSDRVLHHLLYKYLYSVFDKSFIYDSYSCRLDKGTHKGVERLELFARKVSKNYTRNCFALKLDIKKFFANVDHKILFELLKKRIEDEDILWLLKEVIQSFSVEQGRGKGIPLGNLTSQIFANIYLNELDQFIKQSLRVKYYLRYADDFLILESNRSRLLDWYTSIPVFLEENLKLRLNPGKIIMRRLSWGVDFLGYVILPHYVLPRTKTKKRMFRKISDKLDEYKTGRISDFSLNQTIQSYLGYLKHAKSYKTGQAIKLLQG