>LBZO01000013.1_4862_5068_-
MEKKSRNSRKEKPHWLSAEKNILSDTEDKPIVEIPLIGRFSPIVIQPQTIVIAFEFKDVRIAIGIGFV
>LBZO01000013.1_7973_8464_-
MSEPVDATKNEPLVYSQDKGPVRLSLSEQQKGEIQAITESIVEVDENIRRMAVPDVIHTLENGNPLNRILTDPNGKVTGYIACEDWFPHEGYLKYLGTTRATGRSLFAEIPAFLKFAKTEGYTKLSFHGWNDRLNSILERYDFKHIRDDEMADFKVGFFEKTL
>LBZO01000013.1_4120_4620_+
MNKKLILFLGIVAVFISIYLLFLSKPSTDSFKAPGKDWNSPKKVEDYFVERLRMTTKEASEIRSKPGTDGTVDLRINTNVTLEALIGNLAYYGFVKDEKSFLYALEHTKDTTPNDKAIKVGKEGTIDTNAEYRISENMSAWEIADILLNKPSGHFAFDEYNYFFMP
>LBZO01000013.1_8559_9059_+
MVKTRREIQFFLFANSYSGKKISVYLKGTFSGKRLAMAIKRLSVILDFGHKQVADFVVFGTKSTNPYKRLPNSLRMYLEIENELLKLSEEKLDEYSTALEDYQRQLLYPAIERAVGNLLGETDDDSKFQTLLEERFRHAIYTYYKVVRKYGLPTMRNIPFILSIIS