>LCDF01000006.1_56669_57685_-
MPQFIDREGGGGGGGVKSRIQFRHSFEDIISIENLLLAWREFLRGKRNKSDIQEFSMHLMDNILALHDDLKERKYKHGGYQAFNISDPKPRNIHKATVRDRLLHHAIYRKLYPFFDRTFISDSYSCRIGKGTHKALNRFREFGLKVGENNTKTCWVLKCDIRKFFANIDHEILTAILKKYIPDENIFWLLEEIIESFSPGLPLGNLTSQIFVNIYMNEFDQFAKHKLKVKYYIRYADDFVIFSKDRHWLVNLIPKIRAFLAYKLRLGLHPDKLFIKTLASGVDFLGCVNFPDHRVLRTATKRRMIKRMKGIQKSGTKQSYLGLLRHGNTFKIKKEIIQ