>LCDH01000011.1_16599_17672_-
MTIFTIEKLYKAYVQCLRHKKDTVNALKFELKREENLFSLLSDLKSGKYEISRHICFIVKDPSPREIFASDFRDRIVHHLLCNEIQKMFENNFIECSYANIKGKGVHKAVRKLKFHLARGGRNRQRLYFLKMDVKGFFRNVDRGILWTIVENKILKILAEEEWKNEVLLLAKKIIHHDPTSNYIFKGPKYTKNLIPKEKSLLLGDKNKGLPIGNLTSQFFANVYLNELDHFVKDELGFYRYIRYVDDFIILDEDKERLKKVVEEINCFLEKNLRLCLCKDKTILQPIETGIDFLGYYIKPTHTLVRRKVVKRFKKRLYECRRNEDGLLASGDIPMIQSYLGHLGHANSYNLRKKLLG
>LCDH01000011.1_19636_20640_-
MENLLVTWERFLRGKRHKNDIIKFQAKLTDNLTEIFYALKAKTYTHNSYFAFNISDPKPRNIHKATVRDRVVHHLLYKELYPYFEQRFIYDSYSCRENKGTHKALERFKYFAGKVSKNHTRTCYVLKCDIKKFFANIDHSILRKILERNIEDKDILWLLEQVIDSFYVPNSIYAMAEMKKGLPLGNLTSQLLVNVYMHEFDIFVKQGLRVKYYIRYADDFIILSEDKKYLEDLLVKFHNFLNNKLYLTLHENKVYIKTYGSGVDFLGWVHFPHHRQLRTATKKKIIKNMKGYPKPETVNSYRGLLRHGNTYKIQKRIFPNTPLSHPEKRKSARN