>LCDH01000011.1_20666_21064_+ putative accessory protein containing Avd_like
MNICLKIAPPPQAQAPLVLVRTKEAYRLWHDHIVNLKRLDQLTFGAKIDDTFVLILELIFRASFAYDKFEKLSLVSQSIGKNDLLKFFLQIGWEHKMLNHAQYGEFILRLDEIGRMLGGWKKSLAEKTPTNK