>LCGW01000009.1_12378_13469_-
MVIAKPREVGGFELLKKGQQPRLKNGRGGGSIGFMPRIQLVHTYQDIISVENLLAAWQEFVRGKKSKADVQEFDLRLMDNIFLLNSDLKSKIYKHGGYQAFNISDPKPRHIHKASVRDRLLHHALYRKLYPFFDKTFVADSFSCRLDKGTHKALNRFREFAYQASHNHTKTCWVLKCDIRKFFASIDHEVLKGILADYIPDTDIRVLLSEVIDSFSTTGGKGLPLGNLTSQLFCNICMNEFDQFVKHRLKAKNYIRYADDFIIMSSDKSWLISILPEVQGYLSERLKLALHPKKIFIKTLASGIDWLGWIHFPNHRVLRTVTKRRMLKRLKEYPTEESKQSYLGLLKHGCTHHLRQIIINSCQ