>LCHE01000003.1_8822_9202_+ putative accessory protein containing Avd_like
MNNHKNTGQFNLETPIFKKTYDFLKEFYIFQLDFPKKDRYSLGQRCETYLLGVLEGIMLASQTSKDRKYLILQQASGKLDMLKVFVRLAGDIKILSDSRYIKCQNQIQEIGKMLGGWMKSTHEDQF