>LCHS01000040.1_3189_4106_-
MAWREFRRGKTRKVEVQEFEFGLEGRLFQLQKDLKAKTYQCADYTAFYVKDPKLRHIHKAQIRDRILHHAVFRILYPIFDKSFIHDSYSCRLDKGTHRAVDNLEKYCRKLSKNNHKNIFALKCDVRKFFDSTDQNILLRIIKNNISDEKTIWLIEKIIRSFKKRENKGLPLGNVTSQLFANIYLNELDQFIKHRLKIKYYVRYCDDFIILEQNREILSNYIKEIRDFLESRLALQLHPNKIIIRKWRSGIDFLGHVSRPNCRVLRTKTKNRIFAKISNKNLQSYLGMLKHCNGHKLRMKILNIAL