>LCHS01000040.1_4982_5176_-
YEAKYFKETGKHLDISNWTLCSGSRYSDGGVPCVRWDSHYSEMGVDGADPSGAYGGLRSRQTVF