>LCIN01000007.1_40901_41896_+
MEICENIFNKITLLENLFSVWDKFKKGKQNKPDIQAFEFNLEENIFKLHYELLAGAYRHAPYHGFYVRDPKVRHIHKAAVRDRVLHHAVFRVLSPIFEPTFIANSFSCRIGKGTHKGVAAMENATRKASRNYSGPCFALKCDIRKFFYSVDHQILKKILVRRIKDVQALWLCAEIIDSFESKNPRERESKCGLPIGNLTSQLFANIYLNEFDQFIKHKLKIKYYFRYTDDFIILSRRENYLKLLLPIIKSFLKERLKLQLHPNKVFIRKLSQGIDFLGYVVLPYHRVLRTTTKRRMFKKINAKNLQSYLGILKHCMGYKLRVKVFERLGIM