>LCKI01000003.1_5826_6689_-
MDNILALHRELADKTYRHGGYKAFKINDPKPRDIHKASVRDRLLHHAIHRILYPHFDRKFIHDSYSCRLDKGTHRAMDRFQCFSLKVSRNNTQTCWVLKCDIRKFFASIDHSILRVILSKRIGDRDVLRLLSQVIESFNGKIGIGLPLGNLTSQLLVNIYMNEFDQFAKRQLKIRHYIRYADDFVILHDDMAYLENVLPKISDFLETRLKLTLHPDKVFIKTYASGVDFLGWVHFPHHRILRTSTKRRMMKNITKNPKNETIQSYLGLLSHGNAKKLEESVKKSATC