>LCKI01000003.1_7675_9609_-
MEKHFLPQKYPDLAGSKPVERAVAKNLREGEPGPENKQERVDTYLDRLEAIVENDHGYELLKRRILSRFTLNVENPETLEKIAEGLYESEKRIAIEQGRGADIQKFGSTQEIVEKYKPLVMEKAEIQRKTLSAWLDYLKQNDSKHPMWFRYFVMRSIEKMGILSKETLEFSKRAKSTVAPFPELNSEALGWVFKKLDEGIDQKEFEPWEGQSDEEKTKLAEKKNTLEKLLNAKDFSKLYAFALVETAGKAMELNGEKIEGEWRKYDQGSDHYILENDLKNKGTGWCTATGSAQAHLQGGDFYVYYLKGENGGYTEPRVAIRMDGDKVGEVRGVNHRQELEPELVDIAQEKYHSLPGGESYDKKASDMKKVTELVKKQEIGEHFSKEDLLFLYEINHAIEGFGYDKDPRIEQLRKQRIAQEDAPVVFERDPSEIAWKKEDIDENTKTYVGPLFEGIFSKGIEHIHTSFPEGKISGFDAWMGGESKENIIRELESRKKAEGDDKIYISSGVETMLKRDEFFTLENKEQVKFVKLKVKDLGFLAGATTDQIYKRAEELGLDLCPPETGPHLRLHYEDIFGRQQSPGDYFWIAMKQIVDSDGSPHVFFVYRYCDGESWLSDDWAESDDRWSAGDEFVFRFRKLNSLES