>LCMF01000033.1_3483_4391_+
MSVILEESIFDLNQRLKDGSYKHSAYKDFYIYDPKLRHIHKAEAIDRLLHQAIFQILQPLYDRQFIFDSYSSRLNKGVHKARARFHKLAWRLSRNNTRTVWVLKCDIRKFFDSVDHRILLAILARKIKDEKVLGLLAEIISSFETSPDKGIPLGNLTSQLFSNVYLNELDQEIKRKWRIKNYVRYADDFLILDTDRAKLEELLPMIADFLSTNLKLSLHPDKVFIQRFAKGVDFLGNVTYPHHQILRTKTKKRVLKKMKKLKKELKMEKVSAEYVYQAQASFLGLTKYCRGREIEKKIKSGL