>LCMF01000033.1_1813_2598_+
MATQLDFARNLFQRGTECFGPDEIAKVFGASLAPAADEVPRFPFIEEELKRARELGQFLVLCGPISMAEMNKVFDNKLGDGKLLYDTDWYRGEDFYLQEKTSWHWRLTTREVIPGSTSQNYLQQTKIIATYLTDQVYAGQELPSIYAEAIAELDRREAELKKLMDTDWQKAAEELAGLALNHLCRETPAQVLQSVALSKCINHEYLLSDRWTWTMARSTGGYLVRVGCAVSGGVGVGSGGPRGSSGDLGVRFSRSVQSLIC
>LCMF01000033.1_4462_5262_+
MAVQIAATQPATFEDATRLLARGTDFLGPREVVQVFGASLAPDVSNLPPLPSVAEIGLAKELGHRLILCGPVSMKQAHDVLGNKLGNGKLLCDTAWYANEDFFLKPPVTDWHWRFTGETVIEGTLGKNYLDQTRLLAKHAKEQAFGDQPLPPAYLVAIEEFNRHESELSELMKSDWQKAAEQLAGLKLNQLCRETPDQVLWDVALHFKVNGGYLLQDKYTWTSQRSTVGYLVYVGYADSVGVGVGDGLPWSSRDDLGVRFSRRIQV