>LCMK01000005.1_17128_18120_+
MKIRLCHSYEEIISVENLLCAWEEFVRGKRNKLDVQEFSLRLMDNIIALHDDLANHAYRHGGYEAFKVDDPKPRDIHKASVRDRLLHHAIHRVLCPFFDKKFIADSYSCRIGKGTYKVIDRFRDFSYRVSKNNTRTCWVLKCDIRKFFANIDHSILLAILREYIDDRELLILLGEVVGSFSVARSGVGLPLGNLTSQLLVNIYMNEFDQYVKHELKNKYYIRYSDDFVFFADDRSILEGYIPAVKNFLYEKLRLELHPDKLYIKTVATGVDFLGWINFIDHRILRTTTKQRMMKRLVENNSEEIMGSYLGLLKHGNTHNLQKAVGAYKIT