>LCOG01000012.1_5870_6943_-
MSHKFEDIISLENLCLAWEEFICGKRGKPDVREFACNLMDNIIALREDLASKVYQHGNYKERHIWDPKRRLIHIAPVRDRLLHHAIYRILYPFFECTFIGDSYSCRIDKGVHKAFNRFRVMAYKVSRNHKRTCWVLKCDIKKFFASIDQDVIFGILKQYIPDQDILWLLGQVIRSFATVSSRATKGSVAISRDEEIAASPSAPRNDSKLGLPLGNLTSQLFSNIYMNELDRFVKHRLKVRHYIRYADDSVFLHHDREWLEAQIPSVEKFLQERLHLQLHPNKVTINTFASGVDFLGWVHFPDHRVLRDAAKRRMMRRLQAHSLYEILQSYLGLLQHGNTFKMRQKVLQSYWFWHDLE