>LCPM01000004.1_12816_13148_+ putative accessory protein containing AVD
MWHVKFEKFPKTAKYSLGAKIDNLFLETIEAVAVASFLSGLEKLPYIKSSIGRVDTLKVFLQLAWEMKLINTEFYANISEQLINIGRMLGGWYGKTLKQNSPSKPGEKYR