>LCQJ01000030.1_6285_7040_-
MAQDKIGGIVRALVGVPQERLTVLQKVVNGLNSAAQHGDDFQVELSKFVLGWKSNAVPVATMDNPDLARWSDNYYKLFDQRPDLSAIRIPEKPEGVGPVRLIVVVKELVEWTKGYPLEGVQEALKKHFPGWEYANDLDEAIPINDRDPKNGSYAVWVRDVREADEEFANKSADDLKVENHTGITTLERQLLEADYFFEKGEHLDQQNVTLCTGSRDRGGDVPYADWGGKFLVYWCGSADRSPYLRSRRVWA