>LCRC01000045.1_337_1233_-
MRKAEVLEFYSTLEEHLFEIRESLRSHTYRPQLYVSFFVTDPKLRHIHKASVRDRVVHQAIFRVLYPLFDASFIHDSYSCREGKGTHRGVRQLARYLRKISANHKRPAYALKCDIRKFFDSIDHAILIKLLERRVHDTDAQQLLTGIIKSFETMPGKGLPLGNVTSQLFANVYMNELDQWTKHELKARLYLRYCDDFIILHQDKKYLVDILPKIARSLKEKLQLELHPNKVTIRKISQGVDFLGYVVLPHAIMVRTRTKLRMFRTLAAKPTESVRQSYLGMLSHANARKLSEKIKALW