>LCRW01000003.1_19002_19865_-
MNNVLALHNELAKGAYQHGGYHYFKIADPKPRDIHKASVRDRLMHHALYRKLYPFFDKIFIFDSYSCRSGKGTHRALRQFRMYASRASNDHANTVWILKCDIRKFFASIDQQILLGIIERYIPDEHIRALVANIVGSFNSGTARKGLPLGNLTSQLLVNIYMNEFDQFVKNKLRIHYYVRYADDFVLFSKDKNYLLKILPYMEVFLRDSLNLEMHQKKISISTLASGVDFLGWVHFPNHRVLRTSTKRRMLKALSRNPKEETVASYRGMLSHGNAYKLSKLISTPVA